รับสร้างโรงงาน โกดัง โชว์รูม ออกแบบโครงสร้างอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมโรงงาน ทั้งระบบ      Youtube 

รับสร้างโรงงาน

Renovationfactory

Structure_Design

Renovation & Civil Work

ปรับปรุงโรงงาน ซ่อมแซม รื้อถอนโรงงาน

 ปรับปรุงโรงงาน ซ่อมแซมอาคาร รื้อถอนโรงงานปรับปรุงโรงงาน ซ่อมแซม รื้อถอน โรงงาน

บริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงาน บริการ ปรับปรุงโรงงาน
ซ่อมแซมอาคาร รื้อถอนโรงงาน อาคารงานระบบไฟฟ้า ประปา ระบบไอที เชื่อมและประกอบโครงสร้างเหล็ก งาน Metal Work

     ออกแบบโรงงาน รับสร้างโชว์รูม รับเหมาก่อสร้างโรงงาน รับสร้างโชว์รูม รวมถึงงานปรับปรุง ซ่อมแซม หรืองานรื้อถอน ประกอบชิ้นงานโครงสร้างตามแบบงานระบบไฟฟ้า ประปา ระบบไอที งานสาธาราณูปโภค ด้านงานเชื่อมและประกอบโครงสร้างเหล็กรวมทั้งการออกแบบงาน โครงสร้างเหล็กหลังคาโกดัง โรงงานอุตสาหกรรม และงาน Metal Work โครงฝ้างานชั้นลอย(Mezzanine) โครงผนัง โครงฝ้า งานซ่อมโชว์รูม factory building and renovation

Mitsubishi  Siam NDK   Marktec