รับสร้างโรงงาน โกดัง โชว์รูม ออกแบบโครงสร้างอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมโรงงาน ทั้งระบบ      Youtube 

รับสร้างโรงงาน

Renovationfactory

Structure_Design

Renovation & Civil Work

งานระบบพื้นโรงงานอุตสาหกรรม

านเคลือบพื้นและระบบกันซึมบริการรับเหมา ก่อสร้างถนน ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค ในโรงงาน การติดตั้งพื้นโรงงาน ระบบประปา, ระบบพื้นโรงงาน ซ่อมแซมและปรับปรุง ระบบไฟฟ้า งานเคลือบพื้นโรงงานอุตสาหกรรม  และป้องกันการรั่วซึม วิเคราะห์ปัญหางานด้านโครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและระบบพื้นอุตสาหกรรม ติดตั้งและซ่อมแซมพื้น ขัดเคลือบพื้นคอนกรีต การเชื่อมและการแปรรูปโลหะเหล็ก โครงสร้างหลังคาโรงงาน รวมทั้งการออกแบบโครงสร้าง เป็นโกดังแสดงห้องที่จอดรถและโรงงาน โชว์รูมแสดงสินค้า โรงรถ อาคารจอดรถ

Polythane GF, MF,HF (Polyurethane) สำหรับพื้นโรงงานอาหาร
Polymer Cement สำหรับพื้นคลังสินค้า, พื้นตกแต่งภายในสไตล์ปูนดิบ

พื้นอุตสาหกรรม หลังคาโรงรถ ซ่อมแซมพื้นถนน ซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ำประปา