รับสร้างโรงงาน โกดัง โชว์รูม ออกแบบโครงสร้างอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมโรงงาน ทั้งระบบ      Youtube 

รับสร้างโรงงาน

Renovationfactory

Structure_Design

Renovation & Civil Work

  1. Thai Nishimatsu Co.,Ltd.
  2. Sato Kokyo Co.,Ltd.
  3. Thai Toda Corporation Ltd.
  4. Thai Takasako Co.,Ltd.
  5. Thai Takenaka International.,Ltd
  6. Mitsubishi Motors (Thailand ) Co.,Ltd.

Sato Kokyo Project Minibear Asia Ayutthaya

factory building  renovation Civil Work demolition

Thai Nichimatsu Furugawa New Factory

Civil WorkElectrical work


Thai Toda Corporation Ltd.Siam NDK Water Treatment Plant

Structure designrenovation demolition


Thai Takasako Co.,Ltd. Disposal Storage Building

MezzanineMezzanine


Thai Toda Corporation Ltd.  Enkei Miyasawa Project

Factory FlooringFactory Flooring