รับสร้างโรงงาน โกดัง โชว์รูม ออกแบบโครงสร้างอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมโรงงาน ทั้งระบบ      Youtube 

แผนผังองค์กร

3

MANAGING DIRECTOR

MR. KONGPOP SUNGSUK
EMAIL : SKONGPOP@GMAIL.COM

MOBILE : 090-978-8382


 

PURCHASE MGR.
MR. KRAINGSAK PINITSUWAN
MOBILE:081-448-1351
E-MAIL:K_NG2007@YAHOO.COM
ADMINISTRATOR MGR.
MRS. NATCHAYA PINITSUWAN
MOBILE 081-300-9782
E-MAIL:ARMADA_2008@HOTMAIL.COM

6CHIEF ARCHITECT
MR. WARONGCHAN TUKKANIROT
MOBILE : 083-763-3633
E-MAIL:WARONGCHAN.T@GMAIL.COM

CHEIF ENGINEER
MR. NOPPARAT NUAMSUWAN
MOBILE 082-493-1623
E-MAIL:NOPPARAT.ARMM@GMAIL.COM
. ACCOUNTANT
MR. SUPATTRA CHUCHERD
MOBILE: 094-478-1443
EMAIL : TANJAY1988@GMAIL.COM
ESTIMATOR
MR. NAWACHAT ARUNKEEREE
MOBILE 085-082-5767
E-MAIL:NEWARUNKEEREE@HOTMAIL.COM
SITE FOREMAN
MR. RANGSAN PANSRI
MOBILE: -
E-MAIL:RANGSAN.PS@GMAIL.COM

รับสร้างโรงงาน

Renovationfactory

Structure_Design

Renovation & Civil Work

.