รับสร้างโรงงาน โกดัง โชว์รูม ออกแบบโครงสร้างอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมโรงงาน ทั้งระบบ      Youtube 

factorydesign1
factorydesign1
factorydesign10
factorydesign11
factorydesign12
factorydesign13
factorydesign14
factorydesign15
factorydesign16
factorydesign17
factorydesign18
factorydesign19
factorydesign2
factorydesign20
factorydesign3
factorydesign4
factorydesign5
factorydesign6
factorydesign7
factorydesign8
factorydesign9
Protection_for_Paint_Work
Protection_work
Protection_Work_2

 

ออกแบบโครงสร้างอาคาร โครงสร้างเหล็กหลังคาโกดังfactorydesign15โครงการในมุมมอง 3D ออกแบบโครงสร้างอาคาร งานโครงสร้างเหล็กต่างๆ อาทิ โครงสร้างเหล็กหลังคาโกดัง โรงงานอุตสาหกรรม และงาน Metal Work ต่างๆ เช่น โครงผนัง โครงฝ้า งานชั้นลอย(Mezzanine) หลังคาโกดัง โชว์รูม โรงงาน อุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็ก ขนาด ใหญ่  ออกแบบสาธารณูปโภค

 

 

 

 Protection workProtection for Paint Work