รับสร้างโรงงาน โกดัง โชว์รูม ออกแบบโครงสร้างอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมโรงงาน ทั้งระบบ      Youtube 

รับสร้างโรงงาน

Renovationfactory

Structure_Design

Renovation & Civil Work

บริษัท ดี.ดี.เซ็นเตอร์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท   ในการทำงานระยะแรกทางบริษัท ได้รับทำงานเกี่ยวกับ Renovation Work รวมถึงงานโครงสร้างทั่วไป เช่น งานบ่อบำบัดน้ำเสีย กำแพงกันน้ำท่วม รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริษัท ดี.ดี.เซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินกิจการด้านการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน พร้อมทั้งการออกแบบโครงสร้างอาคาร โรงงาน รวมถึงงานปรับปรุง ซ่อมแซม หรืองานรื้อถอน อาคารต่างๆ พร้อมทั้งรับผลิต ประกอบชิ้นงานโครงสร้างตามแบบงานระบบไฟฟ้า ประปา ระบบไอที รวมทั้งงานสาธาราณูปโภคต่างๆ

อีกทั้งเรายังดำเนินกิจการในด้านงานเชื่อมและประกอบโครงสร้างเหล็กรวมทั้งการออกแบบงานโครงสร้างเหล็กต่างๆ อาทิ โครงสร้างเหล็ก หลังคาโกดังโรงงานอุตสาหกรรม และงาน Metal Work ต่างๆ เช่น โครงผนัง โครงฝ้างานชั้นลอย(Mezzanine) อีกทั้งเรายังดำเนินกิจการในด้านงานเชื่อมและประกอบโครงสร้างเหล็ก รวมทั้งการออกแบบงานโครงสร้างเหล็กต่างๆ อาทิ โครงสร้างเหล็กหลังคาโกดัง โรงงานอุตสาหกรรม และงาน Metal Work ต่างๆ เช่น โครงผนัง โครงฝ้า งานชั้นลอย(Mezzanine)