รับสร้างโรงงาน โกดัง โชว์รูม ออกแบบโครงสร้างอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมโรงงาน ทั้งระบบ      Youtube 

รับสร้างโรงงาน

Renovationfactory

Structure_Design

Renovation & Civil Work

Shared load zone 4 170706 0005 141922 178392 

175709 Shared load zone 2 170706 0006 S 5783576 

 

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (นอร์ท ปาร์ค)

                ดี.ดี. เซ็นเตอร์ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งในทีมรับเหมา ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมภายในอาคาร ชั้น 2,ชั้น 3 ,ชั้นดาดฟ้า และห้องกำเนิดไฟฟ้า ด้านนอกอาคารอีกด้วย

                งานที่รับผิดชอบ ประกอบไปด้วยงานผนังกันไฟ2ชั้น ,งานฝ้ากันไฟ และงานโครงสร้างของห้องกำเนิดไฟฟ้า โดยการทำงานของเราจะเน้นระบบน็อคดาวน์เกือบทั้งหมด

านเคลือบพื้นและระบบกันซึมบริการรับเหมา ก่อสร้างถนน ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค ในโรงงาน การติดตั้งพื้นโรงงาน ระบบประปา, ระบบพื้นโรงงาน ซ่อมแซมและปรับปรุง ระบบไฟฟ้า งานเคลือบพื้นโรงงานอุตสาหกรรม  และป้องกันการรั่วซึม วิเคราะห์ปัญหางานด้านโครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและระบบพื้นอุตสาหกรรม ติดตั้งและซ่อมแซมพื้น ขัดเคลือบพื้นคอนกรีต การเชื่อมและการแปรรูปโลหะเหล็ก โครงสร้างหลังคาโรงงาน รวมทั้งการออกแบบโครงสร้าง เป็นโกดังแสดงห้องที่จอดรถและโรงงาน โชว์รูมแสดงสินค้า โรงรถ อาคารจอดรถ

Polythane GF, MF,HF (Polyurethane) สำหรับพื้นโรงงานอาหาร
Polymer Cement สำหรับพื้นคลังสินค้า, พื้นตกแต่งภายในสไตล์ปูนดิบ

 ปรับปรุงโรงงาน ซ่อมแซมอาคาร รื้อถอนโรงงานปรับปรุงโรงงาน ซ่อมแซม รื้อถอน โรงงาน

บริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงาน บริการ ปรับปรุงโรงงาน
ซ่อมแซมอาคาร รื้อถอนโรงงาน อาคารงานระบบไฟฟ้า ประปา ระบบไอที เชื่อมและประกอบโครงสร้างเหล็ก งาน Metal Work

     ออกแบบโรงงาน รับสร้างโชว์รูม รับเหมาก่อสร้างโรงงาน รับสร้างโชว์รูม รวมถึงงานปรับปรุง ซ่อมแซม หรืองานรื้อถอน ประกอบชิ้นงานโครงสร้างตามแบบงานระบบไฟฟ้า ประปา ระบบไอที งานสาธาราณูปโภค ด้านงานเชื่อมและประกอบโครงสร้างเหล็กรวมทั้งการออกแบบงาน โครงสร้างเหล็กหลังคาโกดัง โรงงานอุตสาหกรรม และงาน Metal Work โครงฝ้างานชั้นลอย(Mezzanine) โครงผนัง โครงฝ้า งานซ่อมโชว์รูม factory building and renovation

Mitsubishi  Siam NDK   Marktec  

ปรับปรุงโรงงาน ซ่อมแซม รื้อถอน ปรับปรุงโรงงาน ซ่อมแซม รื้อถอนปรับปรุงโรงงาน ซ่อมแซม รื้อถอนบริการ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงงาน รื้อถอน งานปรับปรุง ซ่อมแซมโรงงาน SIAM NDK โรงงานอุตสาหกรรม

งานซ่อมห้องน้ำ โรงงาน Mitsubishiงานซ่อมห้องน้ำ โรงงาน Mitsubishiปรับปรุง ซ่อมแซม หรืองานรื้อถอนงานซ่อมแซมห้องน้ำโรงงาน ปรับปรุงโรงงาน ระบบไฟฟ้า ประปา โรงงาน Mitsubishi ปรับปรุง ซ่อมแซม หรืองานรื้อถอน งานโครงผนัง โครงฝ้า โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ครบวงจร