รับสร้างโรงงาน โกดัง โชว์รูม ออกแบบโครงสร้างอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมโรงงาน ทั้งระบบ      Youtube 

construction1
construction1
construction10
construction11
construction12
construction13
construction14
construction15
construction16
construction17
construction18
construction19
construction2
construction20
construction3
construction4
construction5
construction6
construction7
construction8
construction9

รับสร้างโรงงานโครงสร้างเหล็กหลังคาโกดัง โรงงานอุตสาหกรรมด้านงานเชื่อมและประกอบโครงสร้างเหล็กบริการสร้างโรงงาน โกดัง โชว์รูม โยธาและ วางระบบ ไฟฟ้า ประปา ระบบไอที งานสาธาราณูปโภค เชื่อมและประกอบโครงสร้างเหล็ก งาน Metal Work รวมทั้งการออกแบบงาน โครงสร้างเหล็กหลังคาโกดัง โรงงานอุตสาหกรรม และงาน Metal Work โครงฝ้างานชั้นลอย(Mezzanine)