รับสร้างโรงงาน โกดัง โชว์รูม ออกแบบโครงสร้างอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมโรงงาน ทั้งระบบ      Youtube 

รับสร้างโรงงาน

Renovationfactory

Structure_Design

Renovation & Civil Work

ภารกิจของเราคือ บริการรับเหมาก่อสร้างโรงงาน อาคาร ครบวงจร พร้อมทั้งการออกแบบโครงสร้างอาคาร โรงงาน รวมถึงงานปรับปรุง ซ่อมแซม หรืองานรื้อถอน อาคารต่างๆ พร้อมทั้งรับผลิต ประกอบชิ้นงานโครงสร้างตามแบบ งานระบบไฟฟ้า ประปา ระบบไอที รวมทั้งงานสาธาราณูปโภคต่างๆ

โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการลูกค้าด้วย บริการที่มีคุณภาพ ระบบความปลอดภัยที่สูง โดยทีมวิศวกรที่มากประสบการณ์ น่าเชื่อถือในราคาที่เหมาะสมใน การก่อสร้าง อาคาร โรงงาน โชว์รูม อาคารจอดรถ โครงสร้างเหล็ก  มากที่สุด เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

รับเหมาก่อสร้างโรงงงานงานโครงสร้างเหล็กรับเหมาก่อสร้างโรงงานรับซ่อมแซมและปรับปรุงโรงงานรับทำพื้นโรงงาน