รับสร้างโรงงาน โกดัง โชว์รูม ออกแบบโครงสร้างอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมโรงงาน ทั้งระบบ      Youtube 

รับสร้างโรงงาน

Renovationfactory

Structure_Design

Renovation & Civil Work

Thai Takenaka International.,Ltd.  Toyota Thusho Project

renovation demolitionrenovation demolition


Thai Takenaka International.,Ltd.  TGRT Project

Metal WorkMetal WorkCivil WorkMezzanine


Thai Takenaka International.,Ltd.  UAM New Project

factory buildingfactory building


JNC New Factory

Electrical workElectrical workElectrical workElectrical work


DMM New Factory

renovation demolitionrenovation demolitionrenovation demolitionrenovation demolition